newประกาศโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์

 

การประชมผปกครอง 1

IMAGE การอบรมขยายผลการเพิ่มคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT
Sunday, 25 October 2015 ข่าวโดย admin จำนวนผู้ชม 1296 คน
... Read More...
ทดสอบข่าวกิจกรรม
Saturday, 12 September 2015 ข่าวโดย admin จำนวนผู้ชม 1341 คน
ทดสอบข่าวกิจกรรม Read More...
IMAGE การเพิ่มกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงานต่าง ๆ
Wednesday, 23 September 2015 ข่าวโดย admin จำนวนผู้ชม 2762 คน
การเพิ่มภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ได้ดำเนินการไปแล้วภาพแรกของเนื้อหาสามารถนำมาจากจาก... Read More...
IMAGE ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี
Wednesday, 07 October 2015 ข่าวโดย admin จำนวนผู้ชม 2219 คน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี   ดาวน์โหลดได้ที่นี่ Read More...
IMAGE ตรวจสอบรายชื่อกิจกรรม นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
Sunday, 27 September 2015 ข่าวโดย จำนวนผู้ชม 3195 คน
ตรวจสอบรายชื่อกิจกรรม นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมฯ http://esan65.sillapa.net/sm-yst1/ Read More...
ผลงานนักเรียน
Saturday, 12 September 2015 ข่าวโดย admin จำนวนผู้ชม 2363 คน
Read More...
ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
Saturday, 12 September 2015 ข่าวโดย admin จำนวนผู้ชม 2504 คน
ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ Read More...
IMAGE ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 11 September 2015 ข่าวโดย admin จำนวนผู้ชม 2775 คน
ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์ Read More...
IMAGE การเพิ่มปฏิทินกิจกรรมในกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
Monday, 05 October 2015 ข่าวโดย admin จำนวนผู้ชม 3264 คน
1. เข้าสู่เว็บไซต์  www.gmail.com2. เข้าสู่ระบบ... Read More...
user ไม่สามารถเพิ่ม iframe ปฏิทินในเว้บได้
Monday, 05 October 2015 ข่าวโดย admin จำนวนผู้ชม 2746 คน
IFrame removed on saving or editor toggle IFrame tags are removed when clicking the Save button or toggling the editor Check that the Editor Profile... Read More...
IMAGE การแทรกภาพนำเรื่อง ขนาด 75*150 pixel
Friday, 18 September 2015 ข่าวโดย admin จำนวนผู้ชม 2799 คน
Read More...
IMAGE การแทรกภาพประกอบเนื้อหา
Friday, 18 September 2015 ข่าวโดย admin จำนวนผู้ชม 2754 คน
Read More...
IMAGE การเพิ่มข่าวสารไปยังเว็บไซต์โรงเรียน
Friday, 18 September 2015 ข่าวโดย admin จำนวนผู้ชม 3097 คน
... Read More...

ตรวจสอบรายชื่อกิจกรรม นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมฯ http://esan65.sillapa.net/sm-yst1/