รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทย์ ม.ต้น 60