ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันคัดไทย งานศิลปหัตกรรมนักเรียน