ทดสอบการส่งผลงานครู

โครงการเรื่องกล้วยๆในโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนได้ดำเนินการปลูกสวนกล้วยเพื่องานอาชีพนักเรียน