คุณครูกฤษณา  พันธ์สวัสดิ์ ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรม หนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.ต้น ที่นักเรียนได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค 7-9 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์ 

คุณครูกุสุมาลย์  สมประสงค์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมกลุ่มคอมพิวเตอร์ รายการเกมสร้างสรรค์ ม.ต้น และ ตัดต่อภาพยนตร์ ม.ปลาย 

โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ นานๆจะได้มีบรรยากาศแบบนี้ ขอชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา....