ตารางการเป็นวิทยากรอบรมของผู้อำนวยการ ว.21 และ Logbook Teacher

   วันที่ 8 กันยายน 2561  โรงเรียนเมืองโพธิ์ขัยพิทยาคม สพม.32 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

   วันที่ 14 กันยายน 2561 โรงเรียนอุบลปัญญาานุกูล (สำนักการศึกษาพิเศษ) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

   วันที่ 24 กันยายน 2561  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม.28 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร