โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พลอากาศเอกจรูญ  วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและทำสัญญาจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูผู้สอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

             ระยะเวลาในการรับสมัคร

                        โรงเรียนจะรับสมัครในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕   ณ ห้องธุรการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์) อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

กำหนดวันและเวลาการคัดเลือก

โรงเรียนจะดำเนินการคัดเลือกในวันที่   ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.

เป็นต้นไป  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์) อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

กำหนดวันประกาศผล

          โรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ในวันที่ ๒๖

พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยการติดประกาศผลการคัดเลือกไว้ ณ ป้ายประกาศหน้าห้องธุรการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ (พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์) อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ไฟล์แนบ
FileDescriptionCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (ประกาศโรงเรียนนาโปร่งฯ จ้างครูผู้สอน วิชา.pdf)ประกาศโรงเรียนนาโปร่งฯ จ้างครูผู้สอน วิชา.pdf admin121 kB19-05-2022 11:2419-05-2022 11:24