เมื่อวันที่  28 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ร่วมกินเลี้ยงสังสรรค์ ครอบครัวเล็กๆ ผอ.ดร.เชษฐา ค้าคล่อง สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ 5,000 บาท พร้อมจัดหาของขวัญรางวัลเพื่อเป็นการให้กำลังใจลูกน้องด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นชื่นมื่นกับครอบครัวเล็กๆ "นาโปร่งประชาสรรค์" วันนี้ ผอ.ร้องหมอลำ แม่บ้านท่านก็ร้องเพลง เห็นบอกว่างานแรกที่ร้องด้วยกัน อันนี้จริงเท็จประการใดสอบถามเจ้าตัวโดยตรงเลยค่ะ ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่