ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาโรงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้นเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นเคย ทั้งจากผู้ปกครอง ครู และนักเรียน เราอาจเหนื่อยหน่อยแต่เราก็สร้างสรรค์เพื่องานของเรา เพื่อบ้านของเรา ให้กำลังใจเราเข้าไปชมภาพกิจกรรมได้นะจ๊ะ ชมภาพได้ที่นี่จ้า