โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลโครงการ DLIT ในโรงเรียน ในวันที่ 24 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรภายนอกจากโรงเรียนเลิงนกทา คือคุณครูชาตรี  สมคะเณย์ โดยมีคณะครูและบุคลากรโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน ๒๐ คน ผลการอบรมเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยได้รับความรู้มากมายพร้อมนำไปใช้ในห้องเรียนได้จริง !

 

ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ ::: https://picasaweb.google.com/116191872491691259903/DLIT242558