8397

ภาพกิจกรรมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑๐ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำเดือนโดยมี ท่าน ส.อบจ.วินิจฉัย ไชยสุทธิ์  ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ดร.ฤทธา  นันทพันธ์

 ชมภาพกิจกรรมที่นี่